VÅRA SÅNGARE


Sopraner
Anna Persson
Ingrid Richardsson
Anette Åsare
Anette Börjesson

Annika Nerfont Zadig
Gabriella Paul-Wetterberg

Altar
Ilona Straksiene
Agneta Andersson

Pia Gunzel
Malin Lindahl

Christina Ahremark
Lis Nilsson

Tenorer
Torgny Johansson
Anders Landsbo
Johan Sandberg

Christian Wetterberg

Basar
Tomas Källström
Rolf Gregersen
Mats Olofsson
Sven-Ola Johansson
Olof Böiers

Vill du också vara med? Kontakta vår dirigent Sverker Zadig för mer information om lediga platser
och provsjungning: sverker.zadig@gmail.com