OM HELSINGBORGS KAMMARKÖR


Helsingborgs Kammarkör, HKK, startade sin verksamhet 1984 och består för närvarande av ca 20 erfarna sångare, under ledning av Sverker Zadig. Kören ger årligen en mängd konserter i såväl Sverige som utomlands och finns representerade på ett flertal cd-skivor.


Repertoaren är bred och spänner över nästan 1000 års körsång. Den omfattar allt från medeltid och tidig renässans via barock och romantik till nutida musik. Kören har även uruppfört ett flertal verk av olika kompositörer, däribland Rolf Martinsson, Johan-Magnus Sjöberg och Steven Hansen. Körens ambition är alltid att beröra och skapa känsla och sammanhang.

Sverker Zadig grundade kören 1984