KONTAKT


helsingborgskammarkor@gmail.com

Ordförande:

Anna Persson

anna67.persson@gmail.com

Vi repeterar i Helsingborg måndagar kl 19.00 – 21.30
Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7

Vi söker fler sångare!
SOPRANER, ALTAR, BASAR och TENORER
Kontakta vår dirigent Sverker Zadig om du är intresserad.
sverker.zadig@gmail.com

Välkommen!