KÖRLEDARE


Sverker Zadig har en lång och bred erfarenhet av körsång och körledande. Han grundade Helsingborgs Kammarkör 1984, var dess ledare de första tjugo åren och har nu återtagit detta ansvar. Sverker har själv sjungit i bl.a. Malmö Kammarkör och Lunds Studentsångförening samt varit ledare och repetitör bl.a. för Dubbelquartetten Frida, Malmö Symfoniorkesters kör, Regionförbundsdirigent för Körsång i Skåne, barnkören Juvelerna samt andra ungdoms- och skolkörer. Under sin studietid i USA ansvarade han för universitetets damkör.

Sverker leder numera även manskören Kvartettarna i Helsingborg.

Sverker är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö (Lunds universitet), med examen som Musikdirektör, Körpedagog och i Orkesterdirigering. Därtill är han Fil.dr. i musikpedagogik efter en avhandling om körsångares musikaliska samarbete. Han har också en Master of Music, Choral Conducting, från Indiana University, USA.