Sopraner
Gabriella Elgström
Anna Persson
Ingrid Richardsson
Anette Åsare
Anette Börjesson
Helene Bagewitz

Altar
Ilona Straksiene
Lis Nilsson
Katrin Lange

Pia Gunzel
Malin Lindahl

Tenorer
Vagn Kjerulf Jensen
Martin Nilsson

Torgny Johansson
Anders Landsbo
Henrik Lagercrantz
Johan Sandberg

Basar
Tomas Källström
Rolf Gregersen
Mats Olofsson
Sven-Ola Johansson
Per Löfdahl
Olof Böiers

Vill du också vara med? Kontakta vår dirigent Sverker Zadig för mer information om lediga platser
och provsjungning: sverker.zadig@gmail.com