SOPRAN

Ingrid Dubois
Anne Olofsson
Ingrid Richardsson
Anna Persson
Anna Stegmark
Anette Åsare

 
ALT

Agneta Andersson
Lis Nilsson
Viveka Nordh Premmert
Frida Ekstrand
Anette Börjesson
Catharina Tufvesson

 
TENOR

Torgny Johansson
Martin Nilsson
Anders Landsbo
Karl Oddason
Vakant
Vakant

 
BAS

Rolf Gregersen
Per Löfdahl
Mats Olofsson
Sven-Ola Johansson
Vakant
Vakant