SOPRAN

Ingrid Dubois
Anne Olofsson
Ingrid Richardsson
Anna Persson
Anna Stegmark
Anette Åsare
Anette Börjesson

 
ALT

Agneta Andersson
Lis Nilsson
Ann-Charlotte Ohlsson
Viveka Nordh Premmert
Frida Ekstrand
Catharina Tufvesson
Gunilla Bjärbo

 
TENOR

Torgny Johansson
Martin Nilsson
Anders Landsbo
Karl Oddason
Vagn Kjerulf Jensen
Vakant

 
BAS

Rolf Gregersen
Per Löfdahl
Mats Olofsson
Sven-Ola Johansson
Tomas Källström
Olof Böiers
Vakant