SOPRAN

Ingrid Dubois
Anne Olofsson
Ingrid Richardsson
Anna Persson
Anna Stegmark
Anette Åsare
Anette Börjesson

 
ALT

Agneta Andersson
Lis Nilsson
Ann-Charlotte Ohlsson
Viveka Nordh Premmert
Frida Ekstrand
Catharina Tufvesson

 
TENOR

Torgny Johansson
Martin Nilsson
Anders Landsbo
Karl Oddason
Vakant
Vakant

 
BAS

Rolf Gregersen
Per Löfdahl
Mats Olofsson
Sven-Ola Johansson
Tomas Källström
Vakant