KONTAKT

info@helsingborgskammarkor.se

Orförande:

Mats Olofsson      matsolo@telia.com

Körledare:

Ilze Stala Stegö    ilze.stala@gmail.com    tel. 070 208 26 53

 

VI SÖKER FLER TENORER OCH BASAR

 

Vi repeterar måndagar kl. 19.00-21.30.

Plats: Svenska kyrkans församlingshem, Södergatan 39, Helsingborg.

 

Kontakta Ilze Stala-Stegö om du är intresserad.

VÄLKOMMEN!