-

Sedan pandemin först hindrade oss från att repetera kunde vi återuppta sjungandet under hösten 2021. Då hann vi också genomföra flera konserter. Nu i början av 2022 ligger åter verksamheten helt nere. Vi har ställt in repetitioner tills vidare. Den konsert vi skulle haft i Malmö St Petri söndagen 23 januari är flyttad till fredag eftermiddag 8 april kl 17:00. Övriga planerade konserten under våren är i Rydebäck den 8 mars kl 19:00 på internationella kvinnodagen, då vi sjunger vårt program byggt helt med nu aktiva svenska kvinnliga tonsättare. Söndagen den 13 mars sjunger vi ett passionsprogram i Kristianstad i Heliga Trefaldighetskyrkan kl 17:00.