Hösten är här, men vi håller värmen uppe med flitiga repetitioner. Lite ny musik kommer det att bli på våra program framöver, både till högmässosjungning och inte minst våra julkonserter!

Närmast medverkar Helsingborgs Kammarkör i högmässan i Gustaf Adolfs kyrka Helsingborg 20 november och sen är det jul som gäller:

Traditionella julkonserter blir det 30 november i Mariakyrkan och 3 december i Strövelstorps kyrka. Vi sjunger julkonsert i Lunds Domkyrka för Lukasgillet 12 december och startar året 2023 den 6 januari med medverkan i gudstjänst i Bårslövs kyrka kl 17.

HKK internt – interna sidor för körmedlemmar