Konsert

Lörd. 7/3, Himmelfärdskyrkan Höganäs, kl. 16.00
Sönd. 8/3, Sankt Johannes kyrka Malmö, kl. 16.00