Medverkan vid högmässa

Söndag 19/11 kl. 10.00, Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg